Inicjatywa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” narodziła się w kwietniu 2018 roku w Rzymie. Po skończonym czuwaniu w bazylice Santa Maria Maggiore Rafał Orzechowski usłyszał od Ojca Świętego Franciszka słowa „Ja modlę się za ciebie, a ty módl się za mnie”.

To właśnie te słowa były iskrą do powstania tej inicjatywy oraz Armii Modlitwy, które dają impuls do modlitwy za papieża, poznawania jego nauczania oraz jednoczenia ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Pierwsza edycja modlitwy za papieża odbyła się 11 marca 2018 roku i zgromadziła ponad 70 grup na 3 kontynentach.

Kontynuacją tego corocznego wydarzenia jest Armia Modlitwy, której zadaniem jest systematyczna modlitwa w ciągu roku. „Jeden za wszystkich wszyscy za jednego” jest impulsem, który jest wypuszczony w świat co roku w niedzielę poprzedzającą dokładną datę objęcia przez Ojca Świętego Stolicy Piotrowej.